Mercury-Helsinki Trolling Contest 2022

Yleistä

Kilpailun nimi on Mercury-Helsinki Trolling Contest 2022.

Kilpailukala on merilohi. Lohen alamitta on 65 cm.

Kilpailun suurimman kalan palkinnon voittaa se venekunta, joka on saanut  kilpailun painavimman merilohen. Jos useammalla kalalla on sama paino, voittaja on se venekunta joka on ilmoittanut kalansa aikaisemmin.

Mestaruuden voittaa painoltaan eniten merilohta saanut venekunta. Päivässä saa tuoda punnitukseen neljä  (4) lohikalaa, jos veneessä kaksi tai useampi miehistön jäsen.  Jos veneessä on vain yksi miehistön jäsen, punnitukseen saa tuoda kaksi (2) lohikalaa päivässä.

Tasatuloksen sattuessa, voiton ratkaisee suurimman kalan paino.

Joukkuekilpailun voittaa eniten painoltaan merilohta saanut kahden tai kolmen venekunnan muodostama joukkue.

Kilpailukeskus sijaitsee Helsingissä Herttoniemenrannassa (Simppukarinkatu 2) ja kilpailualueena toimii Suomen valtion yleinen vesialue (vanhat karttalehdet: 16, 17, 18, 19 (Loviisa-Porkkala) jonka tarkempi rajaus on kilpailijoille jaettavassa kisaohjelmassa).

Aikataulu

Kilpailuaika on:

perjantai 1.7.2022: 09.00 – 20.00 (pakollinen kipparikokous kisakeskuksessa: 08.00 jonka jälkeen kisajärjestäjän veneen johtama yhteislähtö kisakeskuksesta lähteville veneille väylällä olevan siltatyömaan ja nopeusrajoituksen (10 km/h) takia

lauantai 2.7.2022: 06.00 – 18.00 (aamulla vapaa lähtö, kalastuksen saa aloittaa klo 06:00)

sunnuntai 3.7.2022: 06.00 – 16.00 (aamulla vapaa lähtö, kalastuksen saa aloittaa klo 06:00)

Punnitusalue suljetaan kilpailuajan päätyttyä jolloin kilpailijan on oltava punnitusalueella.

Palkinnot jaetaan kun tulokset ovat selvillä.

Jokaisen veneen tulee antaa ilmoitus (sms tai WhatsApp ) turvallisesta rantaan paluusta viimeistään tunnin sisällä päivän kilpailuajan päättymisestä. Ilmoituksen tulee sisältää venekunnan numero, nimi ja teksti “rannassa”. Helpointa on ottaa kuva lisessistä ja täydentää teksti viestiin lisätekstinä. Ilmoitus lähetetään numeroon 050-3835587. Tallentakaa numero puhelimeen niin pystytte lähettämään myös WhatsApp viestejä

Palkinnot

Päivittäin palkitaan kolme parasta venekuntaa.

Kilpailun pääpalkinto annetaan kilpailun aikana suurimman merilohen punnitukseen tuoneelle venekunnalle.

Kokonaiskilpailussa palkitaan viisi eniten merilohta saanutta venekuntaa.

Joukkuekilpailussa palkitaan painoltaan kokonaiskilpailussa eniten merilohta saanut joukkue/joukkueet.

Ennen 1.6.2022 ilmoittautuneiden venekuntien kilpailulauantain erikoispalkinto: Lauantain (2.7.2022) suurimman merilohen saaja palkitaan 10000 euron rahapalkinnolla. Mikäli kahdella kalalla on sama paino, voittaja on se venekunta jonka kala on ilmoitettu ensiksi. Jos lauantaina ei voida tuuli- tai muusta syystä kilpailla, erikoispalkinto siirtyy samoilla säännöillä sunnuntain (3.7.2022) suurimmalle kalalle. Mikäli myöskään sunnuntaina ei voida kilpailla, palkinto siirtyy  samoilla säännöillä perjantain (1.7.2022) suurimmalle kalalle. Mikäli yhtenäkään kilpailupäivänä ei voida kilpailla, palkintosumma lahjoitetaan kokonaisuudessaan Tue Merilohta – keräykseen.

Meritaimen ei ole kilpailukala. Kaikki rasvaevälliset meritaimenet on vapautettava koosta riippumatta.

Jos kilpailija on epävarma kalan lajista voi hän ennen punnitusta pyytää lajimäärityksen.

Kilpailun järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan palkintojen arvot ja palkintojen saajien nimet, osoitteet ja henkilötunnukset verottajalle. Nämä tiedot kerätään palkintojen jaon yhteydessä.

Kalailmoitukset

Kaikki punnitukseen tuotavat kalat on ilmoitettava 30 minuutin sisällä kalan saamisesta

WhatsApp tai tekstiviestillä kisakeskuksen antamaan puhelinnumeroon (050-3835587). Ilmoituksen tulee sisältää venekunnan numero, nimi ja kalan pituus 5 sentin tarkkuudella. Helpointa on ottaa kuva lisessistä ja täydentää kalan tiedot viestiin lisätekstinä.

Tallentakaa numero puhelimeen niin pystytte lähettämään myös WhatsApp viestejä.

Kilpailumaksut ja muuta

Venekohtainen kilpailumaksu on 120 euroa. Kilpailijan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

Joukkuekilpailun kilpailumaksu on 75 euroa.

Kilpailun tuotto menee “Tue Merilohta keräykseen”

Jokaisella veneessä kalastukseen osallistuvalla 18 – 64-vuotiaalla henkilöllä tulee olla maksettuna valtion kalastonhoitomaksu vuodelle 2022.

Vapamäärää ei rajoiteta, mutta sallittu on yksi viehe/vapa. Kippari tai venekunnan jäsen, joka selkeästi havaittavassa humalatilassa on tuomassa kaloja punnitukseen, tai osallistuu palkintojen jakoon, aiheuttaa venekunnalleen kilpailusuorituksen hylkäämisen.

Maksuja ei palauteta, vaan summalla istutetaan lohenpoikasia.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomake löytyy näiltä sivuilta. Osallistumismaksu oltava maksettuna ennen kisakeskuksessa ilmoittautumista.

Kisakeskuksen puhelimet ja muita numeroita

Kisakeskuksen ensisijainen puhelin-, tekstari- ja WhatsApp-numero: 050-3835587
Kilpailun johtaja Samuli Laakso suoraan: 044-3010069
Kilpailun varajohtaja Pekka Heija suoraan: 0400-443326
Meripelastuksen hälytysnumero: 02941000

Viesti- ja radioliikenne

Kisa-aikana erityisviestit lähetetään kaikille gsm-numeronsa ilmoittaneille tekstiviestinä, kisan WhatsApp ryhmässä ja VHF puhelimen kanavalla 77 ja F3.

Kilpailun jury

Kilpailun juryn muodostaa kolme järjestäjän ja kaksi arvalla valittua kilpailijoiden edustajaa.

Turvallisuus

Kilpailijat osallistuvat kilpailuun omalla vastuullaan. Osallistujien tulee noudattaa hyvää merimiestapaa.

Veneissä on oltava pelastautumisväline jokaiselle mukana olijalle sekä veneen katsastusluokan mukainen varustus. Lisäksi järjestäjä SUOSITTELEE, että veneessä on meri-VHF radiolähetin / vastaanotin ja/sekä PLB-hätälähetin.

Järjestäjä voi kieltää puutteellisesti varustetun veneen osallistumisen kilpailuun. Järjestäjällä on oikeus tarkastaa vene.

Tuuliraja ja kilpailun keskeyttäminen

Järjestäjä seuraa tuuliolosuhteiden kehittymistä useista eri mittauspisteistä ja tekee niiden pohjalta päätökset yhdessä juryn kanssa kilpailun aloittamisen, keskeyttämisen tai jatkamisen suhteen.

Järjestäjän keskeyttäessä kisan, täysiksi kilpailupäiviksi lasketaan kaikki kalastuspäivät joina kalastusaikaa on ollut käytettävissä neljä tuntia tai enemmän.

Mikäli kilpailulliset olosuhteet eivät täyty ja palkinnot joudutaan jakamaan muilla perusteilla kuin edellä mainitaan, niin kilpailun jury ilmoittaa perusteet sunnuntaina (klo 13) kilpailukeskuksessa.